Att rengöra stora maskiner

Om du använder exempelvis en lastbil eller jordbruksmaskiner i ditt yrke är det viktigt att hålla dem rena. En traktor blir förstås snabbt lerig, och när leran torkar sliter det på både färgpytsen och konstruktion. Med rätt underhåll slipper du kontakta ett proffs för att laga utrustningen. En bra högtryckstvätt, och att lära dig hantera den på rätt sätt, är därför en billig försäkring för dig som jobbar med stora maskiner.

Vad är en högtryckstvätt?

Som namnet antyder sker rengöringen just genom ett högt tryck av vattnet som spolas genom slangen. Till skillnad från en vanlig trädgårdsslang är högtryckstvätten utrustad med en motor. Du slipper alltså använda dig av kemikalier för att lösa upp smutsen och fettet du vill göra dig av med. Högtryckstvätten är såpass effektiv endast tack vara sin enorma kraft, och kräver på så sätt bara vatten. Genom att vattnet pumpas med sådant högt tryck blir det som en kniv som skär genom lager av smuts i sin väg. Det innebär också att det är en hel del att tänka på, för en högtryckstvätt är långt ifrån ofarlig. Med rätt säkerhetstänk kan det dock bli en ovärderlig liten maskin med många olika användningsområden. Förutom maskiner är det vanligt att använda sig av en högtryckstvätt på till exempel en uteplats, som en veranda.

Säkerhet under arbetet

När du använder en högtryckstvätt bör du i första hand tänka på din egen säkerhet. Är det första gången kan du lätt bli överraskad av det kraftfulla vattentrycket i slangen. Strax efter din trygghet kommer dina föremåls. Se till att plocka bort sådant som kan gå sönder eller bli vattenskadat. Om du har möjlighet rekommenderar vi att bygga tvätthall för ändamålet. För att återgå till att minska skaderisken på din egen person ska vi här gå igenom nödvändig skyddsutrustning. Bland det allra viktigaste är att skydda ögonen genom att använda skyddsglasögon som är godkända för arbeten inom industrin. Dels kan strålen i sig själv träffa dig i ögonen, men det vanligaste är att spillrorna från tvätten förblindar den som jobbar. Du har bara ett par ögon, och de är mycket känsliga, så gör det till en prioritet att skydda dem.

Vidare finns det en risk att vattenstrålen träffar dina fötter, så se till att ha på dig rejäla skor. Gärna med stålhätta över tårna. Även huden på dina händer kan bli sliten, vilket du kan förhindra med handskar.

Förutom skyddsutrustning ska högtryckstvätten vara i gott skick. Tänk på att den drivs av el, och precis som all elutrustning måste sladden vara hel för att inte bli strömförande.

Högtryckstvättar kan skilja sig något åt mellan modeller. Se därför till att alltid läsa bruksanvisningen noga.

Rätt miljö för högtryckstvätt

Det är inte lätt att arbeta med vatten utomhus på vintern, särskilt i vårt svenska klimat. Som vi nämnt ovan är det lättaste att bygga tvätthall om du vet med dig att du kommer högtryckstvätta regelbundet. En sådan ska vara fri från föremål, ha ett eluttag som inte hamnar i närheten av vattenstrålen, vara byggd i ett vattentåligt material, samt ha god dränering. Kort och gott, det ska vara en slags dusch för dina maskiner. Hallen ska vara så pass stor att du kan röra dig och arbeta ergonomiskt för att inte slita på din egen kropp. Helst ska den inte sitta ihop med andra byggnader.

För att få bygget utfört utan komplikationer kan du ta hjälp av experter på att bygga just tvätthallar. Företaget du anlitar kan hjälpa dig att bygga efter exakta mått baserat på just dina behov, och inte minst se till att ditt rörsystem är rätt utformat för dränering av stora mängder vatten.

För mindre projekt där man vanligen använder en högtryckstvätt kan hetvattentvättar vara ett bra alternativ.